Pekskärmar lockar icke

Det där med pekskärmar lockar icke läser jag i IDG idag. Jag är icke förvånad. Jag tror det här med plattor och pekskärmar är en trend som går över. När folk har tröttnat på att spela Agnry Birds på sin iPad så går folk åter till riktiga laptops med riktiga tangentbord. Något som kan överleva är Microsofts briljanta system med ett utfällbart tangentbord och ett riktigt operativsystem. Sånt är det! Vad tror ni?

Posted on 2013-08-13 14:44:00 by Anders Svensson

Permalink | Comments (0) | Post RSSRSS comment feed |

Categories: Nyheter

Tags:

Be the first to rate this post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Alkolås mer effektivt än ett indraget körkort

Nästan alla som väljer alkolås i stället för indraget körkort efter att ha åkt fast för rattfylleri lyckas fullfölja programmet. Av dem som fick alkolås i ett år i början av 2012 har 96 procent klarat kraven, skriver Svenska Dagbladet. När reglerna ändrades 2012 steg andelen som valde att installera alkolås från runt 10 till 31 procent. Orsaken tros vara att körkortet nu dras in i minst ett år, och att kostnaden för alkolåset halverats.

Posted on 2013-07-24 13:39:00 by Admin

Permalink | Comments (0) | Post RSSRSS comment feed |

Categories: Transport

Tags: alkolås

Be the first to rate this post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Co-Location och Grön IT

Inom IT branschen är man benägen att skapa och slita ut nya begrepp. Ett fenomen som jag tror kommer att bestå är grön IT.
Grön IT och Co-location (som en del av grönt tänkande) används ofta som ett marknadsföringsjippo. Co-location är en form av I samlokalisering som ger både ekonomiska och miljömässiga vinster. Dels så leder det till tidsbesparingar men också till kostnadsbesparingar på grund av att flera företag delar på kostnader för datainfrastruktur. Betydande skalfördelar uppnås när man tittar på större anläggningar som t.ex. det senaste skapelsen från Sungard som IDG rapporterade om. Genom denna typ av outsourcing av bl.a. nätverkstrafiken (till en samlokaliseringsleverantör som ofta har större bandbredd), förbättras både åtkomsten och driftsäkerheten av en webbsajt.

Men, varför blev co-location en favorit?

Inte på grund av miljön i första hand utan på grund av ekonomiska och strategiska skäl: med IT strukturen i säkra händer kan man enklare fokusera på sin kärnverksamhet. Det där med miljön, det kan vi glömma, det är sekundärt. Tyvärr.

Posted on 2010-02-22 16:15:00 by Admin

Permalink | Comments (0) | Post RSSRSS comment feed |

Categories: Industri

Tags: data, co-location, grön it;

Be the first to rate this post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Folk i Stockholm undviker trafikkaoset

Idag är det snöigt ute och många Stockholmare väljer enligt DN att låta bilen stå kvar i garaget eller på parkeringen hemma. Den större delen av landet är under klass 1-oväder, signerat SMHI, medan norra Sverige är under klass 2, vilket innebär mycket riskabelt trafikerande. Men hur norrlänningarna valt att göra denna onsdag är tydligen inte av intresse ur DN:s synvinkel. Så kan det va.

Posted on 2010-01-27 13:57:00 by Anders Svensson

Permalink | Comments (0) | Post RSSRSS comment feed |

Categories:

Tags: trafik, oväder, smhi, bil, garage, parkering

Be the first to rate this post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Finland lagstadgar rätten till bredband för ALLA

Finland är ett land som inte bara ser allmänna vägar som en självklarhet för alla. Även bredband kommer enligt IDG:s artikel att bli en laglig rättighet, vilket de är först i världen med att lagstifta. Från och med i juni  2010 skall alla ha rätt till bredband och kravet på detta bredband kommer enligt artikeln att öka hundrafalt fram till 2015, vad nu det skall betyda, utgår ifrån att det är kravet på bandbredden man antyder skulle öka i den takten. Jag tror säkert att det är tekniskt möjligt att täcka hela landet men det är osagt till vilket pris. Om de få skogsmullar och bergsgetter som lever ute i ingenmansland själva står för de kostnader som utbyggnaden skulle medföra är det nog inget problem. Mer troligt är det väl snarare att denna kostnad sprids för alla, som redan har ett väl fungerande bredband att betala, antingen genom högre månadsavgift för bredbandet i sig, eller genom skattefinansiering. Om man samtidigt skall höja kraven för bredbandet hundrafaldigt skulle detta bli ett högt pris att betala. För det är folket som betalar, hur man än ser på det. Snabbt bredband för alla låter naturligtvis jättebra, men det är även relevant att se det ur ett större perspektiv och ta ställning till om juicen var värd allt apelsinpressande.

Posted on 2009-10-20 16:46:00 by Anders Svensson

Permalink | Comments (0) | Post RSSRSS comment feed |

Categories: Transport

Tags: bredband, transport, data, internet, trafik

Be the first to rate this post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Telemetri i branschen

Du kanske redan har hört och lärt dig det mesta om begreppet telemetri och i såna fall behöver du nog inte tillgodogöra dig nästa avsnitt. För er andra så är det dags att lära sig ett begrepp som funnits en längre tid men som allt mer kommer att hitta in i transportbranschen. Telemetri betyder egentligen fjärrmätning och används till en mängd olika saker när det kommer till överföring av mätdata trådlöst. Det är ett samlingsbegrepp för överföring exempelvis via infrarött ljus eller laser. Det finns både som analog och digital men den digitala dominerar kraftigt i dagsläget.

Inom branschen kommer telemetrin främst i form av lösningar inom trädlös överföring som WLAN eller även GSM. Ett utmärkt komplement för att öka förbindelse och kontakt mellan åkare och kund. Ett exempel är ett åkeris samlade styrkor som knyts samman i ett centralt nätverk, en datalogger och optimeringen blir effektivare. Ett annat är Scanias nya system QRC som mäter avstånd i trafiken. Lägg begreppet på minnet.

Posted on 2008-07-17 11:17:00 by Anders Svensson

Permalink | Comments (0) | Post RSSRSS comment feed |

Categories: Spedition | Transport

Tags: telemetri, scania, fjärrmätning, dataöverföring

Be the first to rate this post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Volvo LV - med en ljus syn på framtiden

I lågkonjunkturens tider är det vissa som ser ljust på tillvaron trots allt, även inom industrivärlden.

- De fem första månaderna är de bästa i företagets historia, säger Volvo Lastvagnars vd Staffan Jufors till Dagens Nyheter.

Det är främst tack vare den positiva trend som funnits de senaste åren hos företaget där de tre senaste ett efter ett varit de bästa i företagets historia. Lågkonjunkturen verkar därför inte bita alltför hårt i den stora lastvagnstillverkaren. Den enda marknaden som viss oro finns över är den Nordamerikanska annars ser läget extremt bra ut enligt Jufors. Ett annat problem ska vara tappade marknadsandelar på grund av för stor efterfrågan och att leveranstiden ökat från normala tre till åtta månader.
Samtidigt som de bra resultaten presenteras släpper man de nya versionerna av lastbilar som ska vara mer bränslesnåla och framförallt säkrare mot olyckor, stölder och överfall, vilket ska locka åkerierna att nyinvestera.

Det ser ljust ut för åtminstone ett av de största svenska företagen.

Posted on 2008-06-24 09:57:00 by Anders Svensson

Permalink | Comments (0) | Post RSSRSS comment feed |

Categories: Transport

Tags: volvo, lastvagnar, åkerier, marknad

Be the first to rate this post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

En mekanisk likgiltighet som nu ska vändas

Nu är det läge att skapa rätt förutsättningar för effektiva och hållbara godstransporter i Sverige. Det är tveksamt om det någonsin varit så mycket på gång inom transportområdet samtidigt som under de senaste åren. Regeringen har utöver den återkommande löpande infrastrukturplaneringen låtit utreda och analysera stort och smått inom praktiskt taget hela sektorn. Förväntningarna är stora inför den infrastrukturproposition som ursprungligen skulle ha släppts i våras men nu ska komma i höst. Denna proposition kommer att bli ett utmärkt  tillfälle att vrida politiken rätt inom transportområdet, skapa en kemisk balans och åstadkomma en både ekonomiskt och ekologiskt hållbar satsning för framtiden.

Trafikslagen kan inte behandlas separat utan måste planeras tillsammans. Nationella överväganden måste emellanåt gå före lokala intressen. Viktiga investeringar för effektivitet och hållbarhet får inte som hittills försenas i åratal av kompensatorer och lokal överklagningscirkus.
Klimatberedningens inriktning om 50 procent med gods på järnväg 2020 fungerar definitivt inte utan sådana strategiska investeringar. Det får inte bli en mekanisk likgiltighet likt tidigare. En politik som både tar hänsyn till klimat, miljö och näringslivets transportbehov är nödvändig inför framtiden. Enbart då skapar vi rätt förutsättningar för framtidens godstransporter och ytterst för Sveriges välfärd.

Posted on 2008-06-17 12:12:00 by Anders Svensson

Permalink | Comments (0) | Post RSSRSS comment feed |

Categories: Miljö | Transport

Tags: transportindustri, propsition, regering, investeringar

Be the first to rate this post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Minskning för miljön

Hur kan Europa minska utsläppen av växthusgaser från vägar, flygplatser och järnvägar? En fjärdedel av alla utsläpp kommer från transportsektorn och andelen förväntas öka med 30 procent till 2030. Italienske ledamoten Gabriele Albertini EPP-ED la tidigare fram ett initiativbetänkande om en hållbar europeisk transportpolitik som har debatterats under våren. Om ingenting görs i den närmaste framtiden och framförallt lagstadgas kommer transportsektorn snart att vara den största utsläpparen av koldioxid.

Statistiken är nämligen alarmerande. Man kan se en ökning av utsläpp av växthusgaser med 26 procent mellan åren 1990 och 2005 hos transportsektorn. 
Transportmedel bör beskattas utifrån miljöpåverkan med lägre avgifter för miljövänliga bilar. Det krävs en bättre utveckling av järnvägsnätet och strategier för att få fler i städerna att lämna bilen hemma. Testet med trängselavgifter som slog väl ut i Stockholm för fordon och vägtullar är en lösning för att minska den ”onödiga” trafik med tillhörande utsläpp som vi har idag med stadstrafik som består av närmare 40 procent av de totala utsläppen.

Alternativa drivmedel är en lösning för framtiden när utvecklingen kommit längre, men det behövs större systemintegration för att det ska fungera och vi behöver mer akuta åtgärder och det enklaste är att minska trafiken.

Posted on 2008-06-13 14:54:00 by Anders Svensson

Permalink | Comments (0) | Post RSSRSS comment feed |

Categories: Industri | Transport | Miljö

Tags: utsläpp, miljö, minskning, växthusgaser

Be the first to rate this post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Transportbolagens nya säkerhetssystem

Inom transportsektorn förloras det mångmiljonbelopp varje år inom EU på grund av attacker och överfall på lastbilsförare och de gods de för med sig. Undersökningar visar att det är ungefär 200 000 kommersiella fordon som stjäls årligen. Överfallen betyder även ett fysiskt hot mot chaufförerna, problem som Securitas tillsammans med Volvo Lastvagnar nu ger sig på. Genom ett nytt säkerhetssystem som lanseras i dagarna säger man sig kunna minska riskerna för stölder, kapning och liknande hot.

Var sjätte förare uppger sig ha blivit överfallen eller attackerad på ett eller annat sätt under sin yrkestid och det gör problemet ännu större då det är en krympande yrkeskår. Systemet som lanseras drivs av Securitas och bygger på teknologin bakom Dynafleet som är utvecklat av Volvo. Det innebär att föraren har en larmknapp inne i hytten som är direkt kopplad till Securitas som i sin tur larmar speditionsfirman eller den lokala polisen. Samtidigt säger sig Volvo utveckla en fjärrövervakning som i nödfall kan låsa motorn så att bilen blir obrukbar vid stöld.

Posted on 2008-06-11 14:26:00 by Anders Svensson

Permalink | Comments (0) | Post RSSRSS comment feed |

Categories: Transport | Spedition | Nyheter

Tags: volvo, securitas, transport, lastvagnar, säkerhet

Be the first to rate this post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5